laos

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ larossphotography.com เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศลาวที่มีมากมายประเทศลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามอยู่หลายแห่ง และยังคงความโบราณในสมัยก่อนถ้าท่านใดอยากรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศลาวสามารถเข้ามาดูได้ในเว็บไซต์ของเราจะมีบทความเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ เอาไว้ให้ท่านได้ศึกษาข้อมูลพร้อมรูปภาพกับบรรยากาศที่สวยงามชวนหน้าหลงไหลน่าไปสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามอย่างแม่น้ำโขง , สี่พันดอน , พระธาตุหลวง , ถ้ำปากอู , ประตูชัย เวียงจันทร์ , ปราสาทวัดพุ , พระธาตุจอมพูสี และอื่นๆ อีกหลายแห่ง เว็บไซต์นี้จะบอกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศลาวที่มีผู้คนให้ความสนใจนิยมไปท่องเที่ยวมากที่สุดในประเทศลาวถ้าหากคุณอยากเห็นรูปภาพสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศลาวก็สามารถเข้ามาดูได้เว็บไซต์ของเราทางเราจะคอยอัพเดทเว็บไซต์ตลอดเวลา

Pha-That-Luang.laos

พระธาตุหลวง เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศลาวที่เป็นอันดับ 1 ที่มีนักท่องเที่ยวนิยมไปมากทีี่สุดเพราะเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศลาว ถือว่าเป็นตัวแทนความเป็นเอกราชอธิปไตยลาว

pakou

ถ้ำปากอู อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดกับริมแม่น้ำโขง อยู่ในหลวงพระบางแบ่งออกได้เป็น 2 ถ้ำ ก็คือ ติ่งลุ่ม และติ่งเทิง เป็นถ้ำที่มีพระพุทธรูปที่ทำมาจากไม้ ที่เมื่อก่อนมีคนกล่าวไว้ว่าเคยใช้เป็นเครื่องสีสักการบูชาดวงวิญาณ

Arch-Laos

ประตูชัย นครเวียงจันทร์ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเเป็นสัมยโบราณเอาไว้ตั้งอยู่แถบตะวันออกของนครเวียงจันทร์ เป็นอนุสรณ์ที่ระลึกถึงประชาการลาวที่ได้เสียชีวิตลงในสงครามก่อนปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์

ปราสาทหินวัดพู อยู่ในเขตจำปาสัก ประเทศลาวเป็นสากปรักหักพังของวัดฮินดูในสมัยโบราณ และยังได้เป็นมรดกโลกที่เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณถึง 3 สมัย ในปัจจุบันเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศลาวอีกหนึ่งแห่ง

พระธาตุจอมภูสี แหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนยอกเขาสูงที่สุดของภูสี เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูปตอนพระอาทิตย์ตกดิน ถ้าใครมาท่องเที่ยวที่หลวงพระบางก็ต้องขึ้นมาบนยอดภูสีนี้ไม่งั้นเหมือรมาไม่ถึง

สะพานมิตรภาพ นครพนม เป็นสะพานที่เชื่อมต่อประเทศไทยกับลาวที่มีความสวยงามถือว่าเป็นจุดพักสำหรับถ่ายรูปของคนที่กำลังจะข้ามฝั่งไปประเทศลาวสำหรับนักท่องเที่ยว

paksecity

เมืองปากเซ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาประเทศลาวเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาไม่แพ้กับเวียงจันทร์มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และมีความสวยงาม

Mekonglaos

แม่น้ำโขง เป็นเอกลักษณ์ของประเทศลาวเป็นแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่ และยาวเป็นแม่น้ำที่มีตำนานความเชื่อหลายเรื่อง เป็นแม่น้ำที่กลั้นระหว่างไทย กับ ลาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ว่าใครก็ต้องมา

laosLuang-Prabang

หลวงพระบาง เป็นเมืองทที่มีผู้คนนิยมมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งมีแหล่งธรรมชาติสวยงามมากมายมีความเจริญมากแต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เอาไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมาก

Attractionslaosnation